e-rejestracja:  https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna

Untitled Document      SZPITAL MIEJSKI W PRZEMYŚLU

37-700 PRZEMYŚL, ul. Słowackiego 85
tel. (16) 7360500 ; fax. (16) 7360585

Rejestracja Przychodni Specjalistycznej: tel. (16) 7360501

Rejestracja Przychodni POZ: tel. (16) 7360506
Izba Przyjęć: tel. (16) 7360530
Inne ważniejsze telefony

OGŁOSZENIE

 

01.10.2014r.

Szpital Miejski
w Przemyślu
zatrudni lekarzy

szczegóły

OGŁOSZENIE

 

Ogłoszenie

 

Regulamin Praktyk Studenckich i Zawodowych

 Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyślu

szczegóły

ŻYCZENIA  

Szanowne Panie Pielęgniarki i Położne, Szanowni Panowie Pielęgniarze.....

szczegóły

OGŁOSZENIE 08.04.2016r.

Na mocy porozumienia o wzajemnej współpracy z dnia 26 listonada 2015 r. Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu oraz Szpital Wojewódzki OLK w Przemyślu ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych na terenie miasta Przemyśl oraz powiatu przemyskiego w zakresie:

szczegóły

OGŁOSZENIE 23.02.2016r.

Na mocy porozumienia o wzajemnej współpracy z dnia 26 listopada 2015 r. Szpital Miejski w Przemyślu 37-700 Przemyśl, Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych na terenie miasta Przemyśl oraz powiatu przemyskiego w zakresie:

szczegóły

OGŁOSZENIE 14.01.2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługa kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Przemyślu

szczegóły

OGŁOSZENIE 10.12.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa artykułów spożywczych

szczegóły

OGŁOSZENIE 12.11.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy materiałów medycznych

szczegóły

OGŁOSZENIE 03.11.2015r.

Ogłoszenie o konkursie

Szpital Miejski w Przemyślu 37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85 ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów Szpitala Miejskiego w Przemyślu w zakresie:

szczegóły

OGŁOSZENIE 29.10.2015r.

Ogłoszenie o konkursie

Szpital Miejski w Przemyślu 37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85 ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów Szpitala Miejskiego w Przemyślu w zakresie:

szczegóły

OGŁOSZENIE 29.10.2015r.

Ogłoszenie o konkursie

Szpital Miejski w Przemyślu 37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85 ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów Szpitala Miejskiego w Przemyślu w zakresie:

szczegóły

OGŁOSZENIE 23.09.2015r.

Ogłoszenie o konkursie

Budowa wewn. instalacji wentylacji mechanicznej oraz rozbudowa wewn. instalacji c.t., wod.-kan. i elektr. na potrzeby wykonania wentylacji sal chorych Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zlokalizowanych w bud. 2/3493 Szpitala Miejskiego w Przemyślu

szczegóły

OGŁOSZENIE 11.08.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy odczynników, materiałów, testów do badań laboratoryjnych oraz dzierżawa sprzętu laboratoryjnego

szczegóły

OGŁOSZENIE 01.07.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy środków czystości oraz detergentów

szczegóły

OGŁOSZENIE 19.06.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy endoprotez

szczegóły

OGŁOSZENIE 10.06.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Przeglądy okresowe i pogwarancyjne oraz naprawy bieżące sprzętu medycznego

szczegóły

OGŁOSZENIE 05.05.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa sprzętu medycznego.

szczegóły

OGŁOSZENIE 29.04.2015r.

Ogłoszenie o rokowaniach

Szpital Miejski w Przemyślu ogłasza rokowania i zaprasza do złożenia oferty na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów Szpitala Miejskiego w Przemyślu w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w Oddziale Dermatologicznym

szczegóły

OGŁOSZENIE 22.04.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy odczynników, materiałów, testów do badań laboratoryjnych, dzierżawa analizatora hematologicznego oraz serwisowanie aparatu LabUReader Plus firmy 77 ELEKTRONIKA.

szczegóły

OGŁOSZENIE 21.04.2015r.

Ogłoszenie o przetargu

Szpital Miejski w Przemyślu ul. Słowackiego 85 37-700 Przemyśl OGŁASZA PRZETARG USTNY– LICYTACJĘ na sprzedaż następujących ruchomości:

szczegóły

OGŁOSZENIE 11.02.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dzierżawa tomografu komputerowego

szczegóły

OGŁOSZENIE 28.01.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy odczynników, materiałów, testów do badań laboratoryjnych oraz dzierżawa sprzętu laboratoryjnego

szczegóły

OGŁOSZENIE 09.01.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Kompleksowe Ubezpieczenie Szpitala Miejskiego w Przemyślu

szczegóły

OGŁOSZENIE 22.10.2014r.

Szpital Miejski w Przemyślu ul.Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na najem nieruchomości zlokalizowanej w Przemyślu przy ulicy Słowackiego 85 na działce nr 237, obręb 212 w budynku nr 10/3494 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej - apteki ogólnodostępnej

szczegóły

OGŁOSZENIE 05.09.2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy leków

szczegóły

OGŁOSZENIE 08.08.2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa materiałów medycznych

szczegóły

Aktualizacja strony: 2016-05-05 15:19:59