Untitled DocumentSZPITAL MIEJSKI W PRZEMYŚLU

37-700 PRZEMYŚL, ul. Słowackiego 85
tel. (16) 7360500 ; fax. (16) 7360585

Rejestracja Przychodni Specjalistycznej: tel. (16) 7360501

Rejestracja Przychodni POZ: tel. (16) 7360506
Izba Przyjęć: tel. (16) 7360530
Inne ważniejsze telefony

OGŁOSZENIE

 

01.10.2014r.

Szpital Miejski
w Przemyślu
zatrudni lekarzy

szczegóły

OGŁOSZENIE

 

Ogłoszenie
Szanowni Państwo Szpital Miejski w Przemyślu Informuje, że w miesiącu lutym 2015 roku planowana jest kasacja dokumentacji medycznej wytworzonej przed rokiem 1994.

szczegóły

OGŁOSZENIE 27.03.2015r.

Ogłoszenie o przetargu

Szpital Miejski w Przemyślu ul. Słowackiego 85 37-700 Przemyśl OGŁASZA PRZETARG USTNY– LICYTACJĘ na sprzedaż następujących ruchomości:

szczegóły

OGŁOSZENIE 11.03.2015r.

Ogłoszenie o konkursie

Szpital Miejski w Przemyślu 37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85 ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów Szpitala Miejskiego w Przemyślu w zakresie:

szczegóły

OGŁOSZENIE 13.02.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy gazów medycznych oraz technicznych wraz z napełnieniem i dzierżawą butli

szczegóły

OGŁOSZENIE 11.02.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dzierżawa tomografu komputerowego

szczegóły

OGŁOSZENIE 29.01.2015r.

Ogłoszenie o konkursie

Szpital Miejski w Przemyślu 37-700 Przemyśl, ul. Słowackiego 85 ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów Szpitala Miejskiego w Przemyślu w zakresie:

szczegóły

OGŁOSZENIE 28.01.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy odczynników, materiałów, testów do badań laboratoryjnych oraz dzierżawa sprzętu laboratoryjnego

szczegóły

OGŁOSZENIE 09.01.2015r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Kompleksowe Ubezpieczenie Szpitala Miejskiego w Przemyślu

szczegóły

OGŁOSZENIE 18.12.2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy mięsa i jego przetworów

szczegóły

OGŁOSZENIE 04.12.2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy artykułów delikatesowych, mleka i jego przetworów oraz innych artykułów żywnościowych:

szczegóły

OGŁOSZENIE 27.11.2014r.

Ogłoszenie o konkursie

Szpital Miejski w Przemyślu ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz Szpitala Miejskiego w następującym zakresie:

szczegóły

OGŁOSZENIE 22.10.2014r.

Szpital Miejski w Przemyślu ul.Słowackiego 85, 37-700 Przemyśl OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na najem nieruchomości zlokalizowanej w Przemyślu przy ulicy Słowackiego 85 na działce nr 237, obręb 212 w budynku nr 10/3494 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej - apteki ogólnodostępnej

szczegóły

OGŁOSZENIE 09.09.2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy ziemiopłodów

szczegóły

OGŁOSZENIE 05.09.2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy leków

szczegóły

OGŁOSZENIE 08.08.2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawa materiałów medycznych

szczegóły

OGŁOSZENIE 10.07.2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy odczynników, materiałów, szybkich testów immunochromatograficznych,

oraz dzierżawa sprzętu laboratoryjnego

szczegóły

OGŁOSZENIE 23.06.2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy endoprotez

szczegóły

OGŁOSZENIE 03.06.2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy środków myjących i dezynfekujących

szczegóły

OGŁOSZENIE 17.04.2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Przeglądy okresowe i pogwarancyjne oraz naprawy bieżące sprzętu medycznego.

szczegóły

OGŁOSZENIE 19.02.2014r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Kompleksowa informatyzacja Szpitala Miejskiego w Przemyślu jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM

szczegóły

OGŁOSZENIE 02.12.2013r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy artykułów delikatesowych, mleka i jego przetworów oraz innych artykułów żywnościowych

szczegóły

OGŁOSZENIE 11.10.2013r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy leków

szczegóły

OGŁOSZENIE 25.07.2013r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy środków myjących i dezynfekujących

szczegóły

OGŁOSZENIE 28.06.2013r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy materiałów, odczynników oraz testów do badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych oraz dzierżawą zestawu sprzętu do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej mikrometodą żelową

szczegóły

OGŁOSZENIE 25.04.2013r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy leków

szczegóły

OGŁOSZENIE 12.04.2013r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy materiałów medycznych

szczegóły

OGŁOSZENIE 12.04.2013r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Przeglądy okresowe i pogwarancyjne, naprawy bieżące sprzętu medycznego

szczegóły

Aktualizacja strony: 2015-03-27 13:27:23